User Tools

Site Tools


11500-rote-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11500-rote-la-gi [2018/11/07 17:08]
127.0.0.1 external edit
11500-rote-la-gi [2019/02/19 02:55] (current)
thaoit
Line 41: Line 41:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​article-header">​ 
 +<​h1>​Những rủi ro an to&​agrave;​n n&​agrave;​o l&​agrave;​m cho xe tay ga điện đặt ra?</​h1>​ 
 +<div class="​deck">​Vụ hack xe tay ga Xiaomi đ&​atilde;​ thu h&​uacute;​t sự ch&​uacute;​ &​yacute;​ nhiều hơn về nguy cơ chấn thương khi đi xe tay ga điện tử.&​nbsp;​Rất nhiều điều c&​oacute;​ thể sai khi bạn đi 15 dặm một giờ m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng đội mũ bảo hiểm.&​nbsp;</​div>​ 
 +<aside class="​byline">​ 
 +<div class="​multiple-authors">&​nbsp;</​div>​ 
 +</​aside>​ 
 +</​header>​ 
 +<section class="​article-body">​ 
 +<​p>​Bạn sẽ l&​agrave;​m g&​igrave;​ nếu chiếc <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​xe tay ga điện tử</​a>​ của bạn dừng đột ngột giữa đường?&​nbsp;​Một nh&​oacute;​m c&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu từ c&​ocirc;​ng ty bảo mật di động Zimperium&​nbsp;​mới đ&​acirc;​y đ&​atilde;​ chỉ rac&​aacute;​ch chiếc xe tay ga điện Xiaomi M365 nổi tiếng&​nbsp;​c&​oacute;​ thể bị hack từ xa&​nbsp;​để tăng tốc hoặc v&​ocirc;​ hiệu h&​oacute;​a một chiếc xe tay ga m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ cảnh b&​aacute;​o,​ khiến người l&​aacute;​i gặp nguy hiểm nghi&​ecirc;​m trọng.</​p>​ 
 +<​p>​Xiaomi đang nghi&​ecirc;​n cứu một bản cập nhật phần mềm để giải quyết lỗ hổng, nhưng lỗ hổng l&​agrave;​ một lời nhắc nhở nghi&​ecirc;​m t&​uacute;​c rằng những h&​igrave;​nh thức vận chuyển mới hơn n&​agrave;​y c&​oacute;​ thể mang đến những rủi ro an to&​agrave;​n đ&​aacute;​ng kể nếu bạn kh&​ocirc;​ng cẩn thận.</​p>​ 
 +<​p>​Theo một nghi&​ecirc;​n cứu về c&​aacute;​c chấn thương li&​ecirc;​n quan đến việc sử dụng xe điện đứng do c&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu của UCLA thực hiện v&​agrave;​ được c&​ocirc;​ng bố tr&​ecirc;​n tạp ch&​iacute;​ y khoa&​nbsp;​JAMA Network Open&​nbsp;,​ c&​aacute;​c chấn thương c&​oacute;​ thể từ vết cắt v&​agrave;​ bong g&​acirc;​n đến g&​atilde;​y xương v&​agrave;​ chấn thương đầu.&​nbsp;​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu của UCLA đ&​atilde;​ nghi&​ecirc;​n cứu 249 bệnh nh&​acirc;​n được đưa v&​agrave;​o hai khoa cấp cứu ở Nam California trong khoảng thời gian từth&​aacute;​ng 9 năm 2017 đến th&​aacute;​ng 8 năm 2018. Một phần ba trong số những bệnh nh&​acirc;​n đ&​oacute;​ đ&​atilde;​ được đưa đến bệnh viện th&​ocirc;​ng qua xe cứu thương.</​p>​ 
 +<​p>​Tai nạn xe tay ga điện tử phổ biến nhất cho đến nay ở mức 80,2 phần trăm chỉ đơn giản l&​agrave;​ rơi ra khỏi chiếc xe tay ga.&​nbsp;​Mười một phần trăm bệnh nh&​acirc;​n đ&​atilde;​ tham gia v&​agrave;​o một vụ va chạm với một đối tượng, trong khi đ&​oacute;,​ 8,8 phần trăm bệnh nh&​acirc;​n đ&​atilde;​ bị một phương tiện hoặc vật thể di chuyển khi đang l&​aacute;​i một chiếc xe tay ga điện tử.</​p>​ 
 +<p>Do t&​iacute;​nh chất của nghi&​ecirc;​n cứu chỉ quan s&​aacute;​t bệnh nh&​acirc;​n trong bệnh viện, dữ liệu nghi&​ecirc;​ng về c&​aacute;​c vết thương nghi&​ecirc;​m trọng hơn.&​nbsp;​Trong số 249 bệnh nh&​acirc;​n,​ 40,2% g&​atilde;​y xương duy tr&​igrave;​ v&​agrave;​ 31,7% bị chấn thương đầu.&​nbsp;​Chỉ c&​oacute;​ 27,7 phần trăm c&​aacute;​c vết thương được điều trị l&​agrave;​ nhiều vết cắt nhỏ, vết bầm t&​iacute;​m v&​agrave;​ bong g&​acirc;​n,​ nhưng đ&​aacute;​ng ch&​uacute;​ &​yacute;​ l&​agrave;​ c&​oacute;​ v&​ocirc;​ số chấn thương v&​agrave;​ va chạm nhỏ của xe tay ga trong khoảng thời gian đ&​oacute;​ c&​oacute;​ thể kh&​ocirc;​ng cần chăm s&​oacute;​c y tế.</​p>​ 
 +<​p><​a href="​http://​knstech.net">​Xe tay ga điện</​a>​ chia sẻ đi xe l&​agrave;​ một c&​aacute;​ch rẻ tiền, thuận tiện để di chuyển xung quanh ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng nhiều khu vực đ&​ocirc;​ thị tr&​ecirc;​n cả nước, nhưng đại đa số người l&​aacute;​i chắc chắn c&​oacute;​ thể an to&​agrave;​n hơn về n&​oacute;​.&​nbsp;​Trong c&​aacute;​c chỉ số được tiết lộ nhiều nhất trong nghi&​ecirc;​n cứu, chỉ c&​oacute;​ 4,4% bệnh nh&​acirc;​n cuối c&​ugrave;​ng phải v&​agrave;​o bệnh viện v&​igrave;​ chấn thương xe tay ga điện tử đang đeo mũ bảo hiểm.</​p>​ 
 +</​section>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
11500-rote-la-gi.txt · Last modified: 2019/02/19 02:55 by thaoit