User Tools

Site Tools


11504-bor-s-la-gi

Borås nằm giữa nơi giao cắt hai tuyến đường ray, một trong hai tuyến đó là giữa Gothenburg và Kalmar. Borås là một thành phố Thụy Điển. Thành phố thuộc thủ phủ của đô thị Borås và Västra. Thành phố có diện tích km2, dân số là 63.400 người. Đây là thành phố lớn thứ 14 của Thụy Điển. Borås nằm giữa nơi giao cắt hai tuyến đường ray, một trong hai tuyến đó là giữa Gothenburg và Kalmar.

11504-bor-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)