User Tools

Site Tools


11506-la-liga-1986-87-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11506-la-liga-1986-87-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​La Liga 1986-87</​b>​ là mùa giải thứ 56 của La Liga kể từ khi nó được thành lập, bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 1986 và kết thúc vào ngày 21 tháng 6 năm 1987. Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:
 +</p>
 +<div class="​noviewer thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​402px"><​div class="​thumbcaption">​Vị trí các clb tham dự La Liga 1986–87</​div></​div></​div>​
 +<div class="​noviewer thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px"><​div style="​position:​relative;​width:​150px;​border:​1px solid lightgray"><​img alt="​La Liga 1986-87 trên bản đồ Quần đảo Canary"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Canarias-loc.svg/​150px-Canarias-loc.svg.png"​ width="​150"​ height="​81"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Canarias-loc.svg/​225px-Canarias-loc.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Canarias-loc.svg/​300px-Canarias-loc.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​277"/><​div style="​position:​absolute;​top:​67.485%;​left:​55.589%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Las Palmas"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Las Palmas"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div></​div></​div><​div class="​thumbcaption"><​small>​Vị trí các clb tham dự La Liga 1986-87 (quần đảo Canary)</​small></​div></​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Đây là mùa bóng dài nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Giải đấu bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn một có tất cả 18 đội thi đấu theo thể thức sân nhà và sân khách. Vào cuối giai đoạn một, 6 đội đầu bảng được xếp vào nhóm vô địch (Bảng A), 6 đội tiếp theo được xếp vào nhóm trung gian (Bảng B) và 6 đội cuối cùng xếp vào nhóm xuống hạng (Bảng C). Trong giai đoạn hai, các đội ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt để bảo vệ thứ hạng của mình ở giai đoạn một. 3 đội xếp cuối ở bảng C sẽ xuống hạng, nhưng vào giữa mùa giải, đã có quyết định mở rộng số lượng clb ở Primera División và Segunda División lên 20 đội. Cuối cùng, 3 đội đứng cuối nhóm xuống hạng đã phải đấu playoff và chỉ có Racing de Santander bị rớt hạng.</​li></​ul>​
  
 +
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​td>​Chú thích
 +</​td></​tr><​tr style="​background:#​90EE90;"><​td>​Bảng A (Vô địch)
 +</​td></​tr><​tr style="​background:#​FFFF00;"><​td>​Bảng B (Trung gian)
 +</​td></​tr><​tr style="​background:#​FF7518;"><​td>​Bảng C (Xuống hạng)
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​ul><​li>​Lưu ý: Đội chủ nhà được liệt kê ở cột dọc bên trái còn đội khách ở hàng trên cùng.</​li></​ul><​center>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr style="​background:#​eeeeee;"><​td>​
 +</td>
 +<​th>​ATH
 +</th>
 +<​th>​ATM
 +</th>
 +<​th>​BAR
 +</th>
 +<​th>​BET
 +</th>
 +<​th>​CÁD
 +</th>
 +<​th>​ESP
 +</th>
 +<​th>​LPA
 +</th>
 +<​th>​MALL
 +</th>
 +<​th>​MUR
 +</th>
 +<​th>​OSA
 +</th>
 +<​th>​RAC
 +</th>
 +<​th>​RMA
 +</th>
 +<​th>​RSO
 +</th>
 +<​th>​SAB
 +</th>
 +<​th>​SEV
 +</th>
 +<​th>​SPG
 +</th>
 +<​th>​VLD
 +</th>
 +<​th>​ZAR
 +</​th></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Athletic Bilbao</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Atlético Madrid</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​0-4
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​FC Barcelona</​b>​
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-4
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Betis</​b>​
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-6
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Cádiz CF</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​RCD Español</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​5-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​UD Las Palmas</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​5-0
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​3-4
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​RCD Mallorca</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​4-3
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Murcia</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-4
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-3
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Osasuna</​b>​
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-3
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Racing de Santander</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-3
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Real Madrid</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-4
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Real Sociedad</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​3-3
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​7-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​CE Sabadell FC</​b>​
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-3
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Sevilla FC</​b>​
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Sporting de Gijón</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Valladolid</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Zaragoza</​b>​
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-3
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​center>​
 +
 +<​h3><​span id="​B.E1.BA.A3ng_A_.28V.C3.B4_.C4.91.E1.BB.8Bch.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bảng_A_(Vô_địch)">​Bảng A (Vô địch)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​K.E1.BA.BFt_qu.E1.BA.A3_b.E1.BA.A3ng_A"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kết_quả_bảng_A">​Kết quả bảng A</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Lưu ý: Đội chủ nhà được liệt kê ở cột dọc bên trái còn đội khách ở hàng trên cùng.</​li></​ul><​center>​
 +</​center>​
 +<​h3><​span id="​B.E1.BA.A3ng_B_.28Trung_gian.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bảng_B_(Trung_gian)">​Bảng B (Trung gian)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​K.E1.BA.BFt_qu.E1.BA.A3_b.E1.BA.A3ng_B"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kết_quả_bảng_B">​Kết quả bảng B</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Lưu ý: Đội chủ nhà được liệt kê ở cột dọc bên trái còn đội khách ở hàng trên cùng.</​li></​ul><​center>​
 +</​center>​
 +<​h3><​span id="​B.E1.BA.A3ng_C_.28Xu.E1.BB.91ng_h.E1.BA.A1ng.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bảng_C_(Xuống_hạng)">​Bảng C (Xuống hạng)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​K.E1.BA.BFt_qu.E1.BA.A3_b.E1.BA.A3ng_C"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kết_quả_bảng_C">​Kết quả bảng C</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Lưu ý: Đội chủ nhà được liệt kê ở cột dọc bên trái còn đội khách ở hàng trên cùng.</​li></​ul><​center>​
 +</​center>​
 +<​h4><​span id="​Playoff_xu.E1.BB.91ng_h.E1.BA.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Playoff_xuống_hạng">​Playoff xuống hạng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181018154201
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.304 seconds
 +Real time usage: 0.355 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2569/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 71941/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1013/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.085/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.44 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 159.196 ​     1 -total
 + ​66.16% ​ 105.326 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map+
 + ​38.72% ​  ​61.635 ​    18 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map~
 + ​13.62% ​  ​21.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_T&​acirc;​y_Ban_Nha
 + ​12.09% ​  ​19.242 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.99% ​  ​17.496 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  6.94%   ​11.048 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​La_Liga
 +  4.65%    7.404      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  3.33%    5.306      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Spain
 +  3.29%    5.242      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Mexico
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796169-0!canonical and timestamp 20181018154201 and revision id 23307608
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11506-la-liga-1986-87-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)