User Tools

Site Tools


11524-hang-liang-bua-la-gi

Liang Bua
Homo floresiensis cave.jpg

Hang Liang Bua nơi di chỉ Homo floresiensis được tìm thấy

Lỗi: Không định rõ bản đồ cho {{Bản đồ trong hộp thông tin}}

Map showing the location of Liang Bua
Map showing the location of Liang Bua
Vị trí Flores
Độ dài 50m
Khám phá thập niên
Địa chất đá vôi
Số cửa vào 1

Liang Bua là một hang động đá vôi trên đảo Flores ở Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Tháng 9 năm 2003, tại hang Liang Bua ở miền tây Flores, các nhà cổ nhân loại học đã phát hiện các bộ xương nhỏ mà được họ miêu tả như là một loài trước đây chưa biết thuộc chi Người, với danh pháp Homo floresiensis. Những bộ xương này được gọi không chính thức là hobbit (người lùn tưởng tượng) và dường như khi đứng thẳng chỉ cao khoảng 1 m. Bộ xương còn nguyên vẹn nhất (LB1) có niên đại khoảng 18.000 năm. Miêu tả về một loài mới đã được công bố, nhưng hiện vẫn bị các nhà nghiên cứu khác tranh cãi khi họ cho rằng những người cổ đại này có thể chỉ đơn thuần là chịu những rối loạn trong phát triển[1].

  • Brown, P.; Sutikna, T., Morwood, M. J., Soejono, R. P., Jatmiko, Wayhu Saptomo, E. & Rokus Awe Due (ngày 27 tháng 10 năm 2004). "A new small-bodied hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia.". Nature 431. doi:10.1038/nature02999.
  • Meijer HJM & R A Due (2010). “A new species of giant marabou stork (Aves: Ciconiiformes) from the Pleistocene of Liang Bua, Flores (Indonesia)”. Zoological Journal of the Linnean Society 160: 707–724. doi:10.1111/j.1096-3642.2010.00616.x. 
  • Morwood, M. J.; Soejono, R. P., Roberts, R. G., Sutikna, T., Turney, C. S. M., Westaway, K. E., Rink, W. J., Zhao, J.- X., van den Bergh, G. D., Rokus Awe Due, Hobbs, D. R., Moore, M. W., Bird, M. I. & Fifield, L. K. (ngày 27 tháng 10 năm 2004). "Archaeology and age of a new hominin from Flores in eastern Indonesia.". Nature 431: 1087–1091. doi:10.1038/nature02956.
  • Penny Van Oosterzee; Mike Morwood. A New Human: The Startling Discovery and Strange Story of the "Hobbits" of Flores, Indonesia. London: Collins. ISBN 0-06-089908-5.
11524-hang-liang-bua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)