User Tools

Site Tools


11528-matelea-la-gi

Matelea là một chi thực vật hạt kín trong họ Apocynaceae. Nó chứa khoảng 200 loài, trong tiếng Anh được gọi chung là milkvine (dây sữa)[2].

Trước đây xếp trong chi này[sửa | sửa mã nguồn]

  • Gonolobus suberosus (L.) R.Br. (như là M. gonocarpos (Walter) Shinners hay M. suberosa (L.) Shinners)
11528-matelea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)