User Tools

Site Tools


11533-inoue-takehiko-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11533-inoue-takehiko-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Inoue Takehiko</​b><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​井上 雄彦</​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​b>​Inoue Takehiko</​b></​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span><​span/>​ Tỉnh Thượng Hùng Ngạn</​span>​)</​span>​ là một họa sĩ manga Nhật Bản, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1967 tại Okuchi, Kagoshima. Nhắc đến cái tên này có thể chỉ có một vài người để ý thôi nhưng nếu nói đến Slam Dunk - bộ truyện tranh Bóng rổ nổi tiếng đã được dịch ra 30 ngôn ngữ thì ai cũng biết. Là 1 fan cuồng nhiệt của trái bóng cam, sự nghiệp của Inoue, tuy có nhiều những đề tài đã được ông khai thác, "​nhưng không một điều gì kích thích tôi hơn là được vẽ những trang về Bóng rổ" - lời tác giả. Nhiều cậu bé ở Nhật, Mĩ hay cả Việt Nam đã bắt đầu chơi Bóng rổ kể từ khi đọc những trang đầu tiên của Slam Dunk. Tất nhiên, bộ truyện tranh này còn phần nào biến Bóng rổ trở thành một bộ môn thể thao được thanh thiếu niên Đông Á yêu thích và hăng say tập luyện.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181028123916
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.170 seconds
 +Preprocessor visited node count: 994/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8807/​2097152 bytes
 +Template argument size: 872/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 145.098 ​     1 -total
 + ​62.81% ​  ​91.137 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​43.35% ​  ​62.896 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.24% ​  ​25.008 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_web_ch&​iacute;​nh_th&#​7913;​c
 + ​16.42% ​  ​23.828 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​10.10% ​  ​14.653 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.79%   ​14.201 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +  8.61%   ​12.498 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.77%    9.824      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date
 +  4.57%    6.627      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nihongo
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795553-0!canonical and timestamp 20181028123916 and revision id 40981495
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11533-inoue-takehiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)