User Tools

Site Tools


11564-b-nh-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11564-b-nh-o-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bình Đào</​b>​ là một trong 7 xã vùng đông của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam,là một trong những cái nôi văn hóa,cách mạng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã Bình Đào nằm ở vị trí trung tâm của cụm 7 xã vùng đông, phía bắc giáp Bình Dương, phía nam giáp Bình Hải, phía tây giáp Bình Triều và một ít giáp Bình Sa, phía đông giáp Bình Minh.
 +</​p><​p>​Bình Đào tuy là trung tâm nhưng cũng có không ít khó khăn do diện tích tự nhiên trải dài theo hướng bắc nam, phần lớn theo hướng đông tây là diện tích đất cát vàng chiếm khá lớn.
 +</​p><​p>​Bình Đào gồm có 4 thôn bao gồm: Trà Đóa 1,Trà Đóa 2, Phước Long và Vân Tiên. Các trục đường giao thông chính đi qua xã là DT613 (Ql14E nối dài) và tuyến đường huyện nối từ Bình Dương đến Bình Nam. Theo quy hoạch thì đây sẽ là trục giao thông nối tứ Hội An đến Tam Kỳ. Hiện nay các trục chính đã được xây dựng kiên cố để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế văn hoá và xã hội cho cả vùng. Sông Trường Giang VN nằm ờ phía tây và chạy dọc theo suốt chiều dài tự nhiên, đây là một yếu tố thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy hải sản và giao thông đường thủy và du lịch.
 +</p>
 +
 +<​p>​Trung tâm Hành chính xã đặt tại thôn Phước Long,​trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai có trụ sở chính tại thôn Phước Long và có các phân hiệu ở mỗi thôn,​trường THCS Nguyễn Hiền đặt tại thôn Trà Đóa 1, trạm y tế đặt tại thôn Trà Đóa 1, với đội ngủ y bác sĩ có chuyên môn và rải đều xuống từng thôn,hệ thống truyền thanh của xã đã được xây dựng mới và phát huy khá tốt phục vụ nhân dân.Các cấp chính quyền thường xuyên phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, hội Phụ Nữ tổ chức các hội diễn văn nghệ và thể thao như bóng đá,bóng chuyền và đua ghe tạo ra sân chơi sôi nổi,bổ ích cho nhân dân.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​p>​hầu hết người dân Bình Đào làm nông là chủ yếu. Ở Bình Đào có hai vụ mùa là Đông Xuân và Hè Thu.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181011073210
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.032 seconds
 +Real time usage: 0.044 seconds
 +Preprocessor visited node count: 143/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4384/​2097152 bytes
 +Template argument size: 212/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​26.155 ​     1 -total
 + ​89.87% ​  ​23.505 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​82.21% ​  ​21.503 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​65.85% ​  ​17.224 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.79%    2.560      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795990-0!canonical and timestamp 20181011073210 and revision id 24035226
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11564-b-nh-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)