User Tools

Site Tools


11569-kadavu-t-nh-la-gi

Kadavu là một trong 14 tỉnh của Fiji, và thuộc về Khu vực Đông. Kadavu cũng thuộc về Liên minh Burebasaga, một hệ thống cấp bậc của các tù trưởng ở miền nam và miền tây Fiji. Tỉnh gồm có Đảo Kadavu, Đảo Ono và vài đảo khác.

Tọa độ: 19°03′N 178°15′Đ / 19,05°N 178,25°Đ / -19.050; 178.250

11569-kadavu-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)