User Tools

Site Tools


11572-v-n-qu-c-gia-alwal-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11572-v-n-qu-c-gia-alwal-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vườn quốc gia Alwal</​b>​ là một vườn quốc gia ở Queensland, Úc.
 +Vườn Quốc gia Alwal là một công viên quốc gia trên bán đảo Cape York ở Far Bắc Queensland, Úc. Được bảo vệ trong công viên là một phần của sông Morehead cũng như vách đá, những ngọn đồi trũng thấp, các vùng đất ngập nước theo mùa và các đốm nho.  Alwal nằm trong bán đảo Bán đảo Cape York và có khoảng 30 hệ sinh thái đất ngập nước riêng biệt, chỉ chiếm dưới 1% diện tích của công viên. ​
 +Vườn Quốc gia Alwal được chính thức khai trương vào tháng 5 năm 2010 bởi Bộ trưởng Môi trường Annastacia Palaszczuk. Nó được đặt tên theo tên loài vẹt có vai vàng có tên Alwal bằng ngôn ngữ Kunjen. Vẹt một trong những loài chim nguy cấp nhất của Úc.  Vườn quốc gia Alwal là nơi sinh sống của một số quần thể vượn cáo cuối cùng được biết đến. Vườn quốc gia này cũng bảo vệ môi trường sống của loài ốc sên  Cape York, loài đỏ và hạc cổ đen. Trên sườn đồi bằng sa thạch phía đông có cảnh quan nổi bật.
 +</p>
  
 + 
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181011094005
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.098 seconds
 +Preprocessor visited node count: 340/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35895/​2097152 bytes
 +Template argument size: 256/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 748 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​55.128 ​     1 -total
 + ​73.83% ​  ​40.702 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​432;&#​7901;​n_qu&#​7889;​c_gia_Queensland
 + ​68.47% ​  ​37.746 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​21.10% ​  ​11.631 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Queensland-geo-stub
 + ​17.80% ​   9.813      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.68%    4.234      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.16%    2.843     66 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  4.78%    2.635      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.35%    1.845     28 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798021-0!canonical and timestamp 20181011094005 and revision id 26574695
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11572-v-n-qu-c-gia-alwal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)