User Tools

Site Tools


11577-ng-c-anh-ca-s-sinh-1975-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11577-ng-c-anh-ca-s-sinh-1975-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th>​STT</​th>​
 +<​th>​Ca khúc</​th>​
 +<​th>​Thể hiện với</​th>​
 +<​th>​Chương trình</​th>​
 +<​th>​Năm
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1</​td>​
 +<​td>​Giết Người Trong Mộng (Phạm Duy)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 96</​td>​
 +<​td>​2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2</​td>​
 +<​td>​Samba Cho Em (Ngọc Anh)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 97</​td>​
 +<​td>​2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​3</​td>​
 +<​td>​Chuyến Bay Hạnh Phúc (Hoài An)</​td>​
 +<​td>​Lưu Bích, Bảo Hân, Như Quỳnh, Nguyệt Anh, Tú Quyên, Minh Tuyết, Thủy Tiên, Quỳnh Vi, Hương Thủy, Như Loan, Hồ Lệ Thu</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 98</​td>​
 +<​td>​2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​4</​td>​
 +<​td>​Bài không tên số 4 (Vũ Thành An)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 98</​td>​
 +<​td>​2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5</​td>​
 +<​td>​Tình Ca (Phạm Duy)</​td>​
 +<​td>​Hương Giang, Quỳnh Vi, Nguyệt Anh, Mai Thiên Vân, Như Quỳnh, Hương Thủy, Hồ Lệ Thu, Thế Sơn, Trịnh Lam, Quang Lê, Trần Thái Hòa</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 99</​td>​
 +<​td>​2010
 +</​td></​tr><​tr><​td>​6</​td>​
 +<​td>​Tháng Sáu Trời Mưa (Hoàng Thanh Tâm, Nguyên Sa)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 99</​td>​
 +<​td>​2010
 +</​td></​tr><​tr><​td>​7</​td>​
 +<​td>​Thương Nhau Ngày Mưa (Nguyễn Trung Cang)</​td>​
 +<​td>​Như Quỳnh, Minh Tuyết, Lưu Bích, Thủy Tiên, Hồ Lệ Thu, Thanh Hà, Như Loan</​td>​
 +<​td>​Paris By Night Divas</​td>​
 +<​td>​2010
 +</​td></​tr><​tr><​td>​8</​td>​
 +<​td>​Mùa Thu Chết (Phạm Duy)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night Divas</​td>​
 +<​td>​2010
 +</​td></​tr><​tr><​td>​9</​td>​
 +<​td>​LK Tôi Muốn Quên Người (Khánh Băng), Nửa Hồn Thương Đau (Phạm Đình Chương)</​td>​
 +<​td>​Nguyễn Hưng</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 100</​td>​
 +<​td>​2010
 +</​td></​tr><​tr><​td>​10</​td>​
 +<​td>​Ngàn năm vẫn đợi (LV: Khúc Lan)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 100 VIP Party</​td>​
 +<​td>​2010
 +</​td></​tr><​tr><​td>​11</​td>​
 +<​td>​Xuân Với Đời Sống Mới (Tuấn Vũ)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 101</​td>​
 +<​td>​2011
 +</​td></​tr><​tr><​td>​12</​td>​
 +<​td>​Em Đi Rồi (Lam Phương)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 102</​td>​
 +<​td>​2011
 +</​td></​tr><​tr><​td>​13</​td>​
 +<​td>​Bài Không Tên Cuối Cùng (Vũ Thành An)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 103</​td>​
 +<​td>​2011
 +</​td></​tr><​tr><​td>​14</​td>​
 +<​td>​Đêm Buồn (Diệu Hương)</​td>​
 +<​td>​Trung Thành</​td>​
 +<td>A Dancing Dream - Season 1</​td>​
 +<​td>​2011
 +</​td></​tr><​tr><​td>​15</​td>​
 +<​td>​Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời (Phạm Duy)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 104</​td>​
 +<​td>​2011
 +</​td></​tr><​tr><​td>​16</​td>​
 +<​td>​Buồn Ơi, Xin Chào Mi (Nguyễn Ánh 9)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 104 VIP Party</​td>​
 +<​td>​2012
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17</​td>​
 +<​td>​Người tình trăm năm (Đức Huy)</​td>​
 +<​td>​Lưu Bích, Như Quỳnh, Minh Tuyết, Lam Anh, Diễm Sương, Kỳ Phương Uyên, Hạ Vy, Như Loan, Quỳnh Vi, Tóc Tiên, Thanh Hà</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 105</​td>​
 +<​td>​2012
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18</​td>​
 +<​td>​Nụ Hồng Valentine (Nguyễn Kim Tuấn)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 105</​td>​
 +<​td>​2012
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19</​td>​
 +<​td>​Một Mình (Lam Phương)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​VSTAR Season 1 - Chung Kết</​td>​
 +<​td>​2012
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20</​td>​
 +<​td>​Tạ Tình (Hoàng Thi Thơ)</​td>​
 +<​td>​Trần Thái Hòa</​td>​
 +<​td>​VSTAR Season 1 - Đêm Trao Giải</​td>​
 +<​td>​2012
 +</​td></​tr><​tr><​td>​21</​td>​
 +<​td>​Dáng Em Lụa Là (Lương Bằng Quang)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 106</​td>​
 +<​td>​2012
 +</​td></​tr><​tr><​td>​22</​td>​
 +<​td>​LK Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa), Búp bê không tình yêu (LV: Vũ Xuân Hùng)</​td>​
 +<​td>​Như Quỳnh, Lam Anh, Quỳnh Vi, Kỳ Phương Uyên, Thanh Hà, Mai Thiên Vân, Hương Thủy, Hạ Vy, Minh Tuyết, Như Loan, Tóc Tiên, Hương Giang, Diễm Sương</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 106</​td>​
 +<​td>​2012
 +</​td></​tr><​tr><​td>​23</​td>​
 +<​td>​Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng (Hoàng Thi Thơ)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 106 VIP Party</​td>​
 +<​td>​2013
 +</​td></​tr><​tr><​td>​24</​td>​
 +<​td>​Cảm ơn Người Tình (Lam Phương)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 107</​td>​
 +<​td>​2013
 +</​td></​tr><​tr><​td>​25</​td>​
 +<​td>​Ô Mê Ly (Văn Phụng)</​td>​
 +<​td>​Như Quỳnh, Thanh Hà, Thế Sơn, Trần Thái Hòa, Don Hồ</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 107</​td>​
 +<​td>​2013
 +</​td></​tr><​tr><​td>​26</​td>​
 +<​td>​LK Mùa Hè Đẹp Nhất (Đức Huy), Chỉ Là Mùa Thu Rơi (Quốc Dũng, Nguyễn Đức Cường), Góc Phố Rêu Xanh (Nhật Trung), Khúc Giao Mùa (Huy Tuấn)</​td>​
 +<​td>​Minh Tuyết, Kỳ Phương Uyên, Tóc Tiên</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 108</​td>​
 +<​td>​2013
 +</​td></​tr><​tr><​td>​27</​td>​
 +<​td>​Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 108</​td>​
 +<​td>​2013
 +</​td></​tr><​tr><​td>​28</​td>​
 +<​td>​LK Một Thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương), Chiều Phủ Tây Hồ (Phú Quang)</​td>​
 +<​td>​Thu Phương</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 109</​td>​
 +<​td>​2013
 +</​td></​tr><​tr><​td>​29</​td>​
 +<​td>​LK Mùa Thu Không Trở Lại (Phạm Trọng Cầu), Lá Thu Vàng (LV: Lữ Liên)</​td>​
 +<​td>​Ý Lan</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 109</​td>​
 +<​td>​2013
 +</​td></​tr><​tr><​td>​30</​td>​
 +<​td>​Đêm Huyền Diệu (Y Vân)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 109 VIP Party</​td>​
 +<​td>​2013
 +</​td></​tr><​tr><​td>​31</​td>​
 +<​td>​Giáo Đường Im Bóng (Nguyễn Thiện Tơ, Phi Tâm Yến)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night Gloria</​td>​
 +<​td>​2013
 +</​td></​tr><​tr><​td>​32</​td>​
 +<​td>​Mùa Xuân Không Còn Nữa (Lam Phương)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 110</​td>​
 +<​td>​2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​33</​td>​
 +<​td>​Phút giao thừa dịu êm (Nguyễn Kim Tuấn)</​td>​
 +<​td>​Quỳnh Vi, Thanh Hà, Tóc Tiên, Thiên Tôn, Trần Thái Hòa, Đình Bảo, Trịnh Lam</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 110</​td>​
 +<​td>​2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​34</​td>​
 +<​td>​Bao Giờ Biết Tương Tư (Phạm Duy, Ngọc Chánh)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​VSTAR Season 2 - Đêm Trao Giải</​td>​
 +<​td>​2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​35</​td>​
 +<​td>​Tình Hoài Hương (Phạm Duy)</​td>​
 +<​td>​Như Quỳnh, Quỳnh Vi, Mai Thiên Vân, Tóc Tiên, Hạ Vy, Đình Bảo, Thiên Tôn, Trần Thái Hòa</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 111</​td>​
 +<​td>​2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​36</​td>​
 +<​td>​LK Chờ (Lam Phương), Ai Đi Ngoài Sương Gió (Nguyễn Hữu Thiết)</​td>​
 +<​td>​Nguyễn Hưng</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 111</​td>​
 +<​td>​2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​37</​td>​
 +<​td>​Khi Người Xa Tôi (Lê Xuân Trường)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 111</​td>​
 +<​td>​2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​38</​td>​
 +<​td>​Một Ngày Vui Mùa Đông (Lê Uyên Phương)</​td>​
 +<​td>​Trần Thái Hòa</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 112</​td>​
 +<​td>​2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​39</​td>​
 +<​td>​Xa Rồi Mùa Đông (Nguyễn Nam)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 112</​td>​
 +<​td>​2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​40</​td>​
 +<​td>​Nơi Belem (Kim Long)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night Gloria 2</​td>​
 +<​td>​2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​41</​td>​
 +<​td>​Hoa Cỏ Mùa Xuân (Bảo Chấn)</​td>​
 +<​td>​Hoàng Anh Khang</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 113</​td>​
 +<​td>​2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​42</​td>​
 +<​td>​Quê Nhà (Trần Tiến)</​td>​
 +<​td>​Hoàng Anh Khang</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 113</​td>​
 +<​td>​2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​43</​td>​
 +<​td>​Lời Cảm ơn (Ngô Thụy Miên, Hạ Đỏ Chung Bích Phượng)</​td>​
 +<​td>​Minh Tuyết, Lam Anh, Hạ Vy, Hương Thủy, Diễm Sương, Kỳ Phương Uyên, Ánh Minh, Thanh Hà, Quỳnh Vi, Mai Thiên Vân, Ngọc Ngữ, Đình Bảo, Thiên Tôn, Mai Tiến Dũng, Justin Nguyễn, Bảo Khánh, Lương Tùng Quang, Don Hồ</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 114</​td>​
 +<​td>​2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​44</​td>​
 +<​td>​Bốn Mươi Năm Rồi Sao (Châu Đình An)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 114</​td>​
 +<​td>​2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​45</​td>​
 +<​td>​Dáng Tiên Xuân Ngời (Lương Bằng Quang)</​td>​
 +<​td>​Tóc Tiên, Hoàng Nhung, Lam Anh, Quỳnh Vi</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 115</​td>​
 +<​td>​2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​46</​td>​
 +<​td>​LK Nỗi Đau Muộn Màng, Một Cõi Tình Phai, Ở Nơi Nào Em Có Nhớ (Ngô Thụy Miên)</​td>​
 +<​td>​Quang Dũng</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 115</​td>​
 +<​td>​2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​47</​td>​
 +<​td>​Có Nhớ Đêm Nào (Khánh Băng)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​VSTAR Kids Season 1 - Đêm Trao Giải</​td>​
 +<​td>​2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​48</​td>​
 +<​td>​Hoài cảm (Cung Tiến)</​td>​
 +<​td>​Trần Thái Hòa, Thiên Tôn, Đình Bảo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 116</​td>​
 +<​td>​2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​49</​td>​
 +<​td>​Catwalk (Nguyễn Hữu Đức)</​td>​
 +<​td>​Như Loan, Hoàng Nhung, Diễm Sương, Hạ Vy, Lam Anh</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 116</​td>​
 +<​td>​2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​50</​td>​
 +<​td>​Triệu Đóa Hoa Hồng (LV: Trung Kiên)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​Paris By Night 117</​td>​
 +<​td>​2016
 +</​td></​tr><​tr><​td>​51</​td>​
 +<​td>​Chờ Người (Lam Phương)</​td>​
 +<​td>​solo</​td>​
 +<​td>​VSTAR Season 3 - Chung Kết</​td>​
 +<​td>​2016
 +</​td></​tr><​tr><​td>​52
 +</td>
 +<​td>​Và Con Tim Đã Vui Trở Lại (Đức Huy)
 +</td>
 +<​td>​Nguyễn Hồng Nhung, Lam Anh, Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 118
 +</td>
 +<​td>​2016
 +</​td></​tr><​tr><​td>​53
 +</td>
 +<​td>​LK White Sandy Beach, Tiếng Mưa Đêm, Một Tình Yêu (Đức Huy)
 +</td>
 +<​td>​Thiên Tôn, Đình Bảo
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 118
 +</td>
 +<​td>​2016
 +</​td></​tr><​tr><​td>​54
 +</td>
 +<​td>​Hối Tiếc (Trầm Tử Thiêng)
 +</td>
 +<​td>​solo
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 120
 +</td>
 +<​td>​2016
 +</​td></​tr><​tr><​td>​55
 +</td>
 +<​td>​LK Thôi, Ảo Ảnh (Y Vân)
 +</td>
 +<​td>​Nguyễn Hưng
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 121
 +</td>
 +<​td>​2017
 +</​td></​tr><​tr><​td>​56
 +</td>
 +<​td>​Tình Này Cho Anh (Hồng Khánh)
 +</td>
 +<​td>​solo
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 122
 +</td>
 +<​td>​2017
 +</​td></​tr><​tr><​td>​57
 +</td>
 +<​td>​Trái Tim Tôi Mùa Thu (Hạ Đỏ Bích Phượng)
 +</td>
 +<​td>​solo
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 122
 +</td>
 +<​td>​2017
 +</​td></​tr><​tr><​td>​58
 +</td>
 +<​td>​LK Rừng Xưa Đã Khép, Lời Thiên Thu Gọi, Phôi Pha (Trịnh Công Sơn)
 +</td>
 +<​td>​Quang Dũng
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 123
 +</td>
 +<​td>​2017
 +</​td></​tr><​tr><​td>​59
 +</td>
 +<​td>​Cung Chúc Trinh Vương (Lm. Hoài Đức)
 +</td>
 +<​td>​solo
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night Gloria 3
 +</td>
 +<​td>​2017
 +</​td></​tr><​tr><​td>​60
 +</td>
 +<​td>​Mắt Buồn (Phạm Đình Chương, Lưu Trọng Lư)
 +</td>
 +<​td>​Thiên Tôn
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 124
 +</td>
 +<​td>​2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​61
 +</td>
 +<​td>​Điều Giản Dị (Phú Quang)
 +</td>
 +<​td>​solo
 +</td>
 +<​td>​VSTAR Kids Season 2 - Đêm Trao Giải
 +</td>
 +<​td>​2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​62
 +</td>
 +<​td>​Cay Đắng Tình Đời (Phượng Linh)
 +</td>
 +<​td>​solo
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 125
 +</td>
 +<​td>​2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​63
 +</td>
 +<​td>​Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp (Nguyễn Văn Đông)
 +</td>
 +<​td>​Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Giao Linh, Vũ Khanh, Anh Khoa, Ý Lan, Anh Dũng, Don Hồ, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Thiên Tôn, Đình Bảo, Hương Thủy, Mai Thiên Vân, Lam Anh, Trần Thái Hòa, Hạ Vy, Khải Đăng, Hà Thanh Xuân, Châu Ngọc Hà
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 125
 +</td>
 +<​td>​2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​64
 +</td>
 +<​td>​Tình Yêu Xây Đắp Nhân Gian (Hamlet Trương)
 +</td>
 +<​td>​Don Hồ, Bằng Kiều, Trần Thái Hòa, Lương Tùng Quang, Dương Triệu Vũ, Lam Anh, Minh Tuyết, Như Loan, Nguyễn Hồng Nhung
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 126
 +</td>
 +<​td>​2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​65
 +</td>
 +<​td>​Nếu Anh Quên Tất Cả (Trần Lê Quỳnh)
 +</td>
 +<​td>​Trần Thái Hòa
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 126
 +</td>
 +<​td>​2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​66
 +</td>
 +<​td>​Khoảnh Khắc (Trương Quý Hải)
 +</td>
 +<​td>​Lưu Bích, Thanh Hà, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 126
 +</td>
 +<​td>​2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​67
 +</td>
 +<​td>​Thư Pháp (Nguyễn Duy Hùng)
 +</td>
 +<​td>​solo
 +</td>
 +<​td>​Paris By Night 127
 +</td>
 +<​td>​2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​68
 +</td>
 +<​td>​Cho Em Quên Tuổi Ngọc (Lam Phương)
 +</td>
 +<​td>​solo
 +</td>
 +<​td>​VSTAR Season 5 - Chung Kết
 +</td>
 +<​td>​2018
 +</​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
11577-ng-c-anh-ca-s-sinh-1975-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)