User Tools

Site Tools


11587-s-n-bay-murcia-san-javier-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11587-s-n-bay-murcia-san-javier-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sân bay Murcia-San Javier</​b>​ (IATA: <​b>​MJV</​b>,​ ICAO:​ <​b>​LELC</​b>​) là một sân bay hỗn hợp dân dụng và quân sự ở San Javier, 17 dặm Anh về phía nam Murcia. Đơn vị vận hànhh là Aena (<​i>​Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea</​i>,​ hay <​i>​Cục hàng không và Sân bay Tây Ban Nha</​i>​),​ cảng vụ hàng không Tây Ban Nha.
 +Sân bay có thể tiếp nhận được máy bay cỡ lớn Boeing 757 hoặc 767. Nó đã được tuyên bố là sân bay loại 5 theo tiêu chuẩn IATA. Sân bay này là một điểm đến phổ biến của các hãng bay thuê chuyến.
 +Trong vài năm qua, Murcia đã trở thành sân bay bận rộn, nhờ sự xuất hiện của một số hãng hãng hàng không giá rẻ. Theo Aena, số hành khách đã tăng từ chỉ 88.608 năm 1995 lên 1.630.684 lượt khách trong năm 2009.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​P1270517_G-EZBO_A319-111_EZY5196_Murcia_San_Javier_Airport.JPG/​220px-P1270517_G-EZBO_A319-111_EZY5196_Murcia_San_Javier_Airport.JPG"​ width="​220"​ height="​124"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​P1270517_G-EZBO_A319-111_EZY5196_Murcia_San_Javier_Airport.JPG/​330px-P1270517_G-EZBO_A319-111_EZY5196_Murcia_San_Javier_Airport.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​P1270517_G-EZBO_A319-111_EZY5196_Murcia_San_Javier_Airport.JPG/​440px-P1270517_G-EZBO_A319-111_EZY5196_Murcia_San_Javier_Airport.JPG 2x" data-file-width="​1920"​ data-file-height="​1080"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Sân bay này cũng phục vụ cho du khách đến phía Nam của Costa Blanca, đặc biệt là thị trấn nghỉ mát như Torrevieja.
 +</p>
  
 +<table class="​wikitable sortable"​ style="​font-size:​95%"><​tbody><​tr><​th>​Hãng hàng không</​th><​th class="​unsortable">​Các điểm đến</​th></​tr><​tr><​td>​ Bmibaby </​td><​td>​ Cardiff [ngừng vào ngày 30 tháng 9] <​br/><​b>​Theo mùa</​b>:​ Birmingham, East Midlands [bắt đầu ngày 31 tháng 3 năm 2012]
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ EasyJet </​td><​td>​ London-Gatwick <​br/><​b>​Theo mùa</​b>:​ Bristol
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Iberia cung ứng bởi Air Nostrum </​td><​td>​ Madrid
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Jet2.com </​td><​td>​ East Midlands [bắt đầu ngày 3 tháng 5 năm 2012], Leeds/​Bradford,​ Manchester, Newcastle upon Tyne <​br/><​b>​Seasonal</​b>:​ Belfast-International,​ Blackpool, Glasgow-International [bắt đầu ngày 29 tháng 3 năm 2012], Edinburgh
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Jetairfly </​td><​td>​ Brussels South-Charleroi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Norwegian Air Shuttle </​td><​td>​ Bergen, Oslo-Gardermoen,​ Stavanger, Trondheim
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Ryanair </​td><​td>​Dublin,​ London-Stansted <​br/><​b>​Seasonal</​b>:​ Birmingham, Bournemouth,​ East Midlands, Glasgow-Prestwick,​ Leeds/​Bradford,​ Liverpool, London-Luton ​
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181010203237
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.210 seconds
 +Preprocessor visited node count: 868/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36796/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1762/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 471/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 133.681 ​     1 -total
 + ​61.06% ​  ​81.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Airport
 + ​46.96% ​  ​62.773 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.60% ​  ​22.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&​acirc;​n_bay_T&​acirc;​y_Ban_Nha
 + ​14.71% ​  ​19.667 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.92% ​  ​15.936 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.09%   ​12.148 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_h&​agrave;​ng_kh&​ocirc;​ng
 +  7.93%   ​10.597 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.26%    7.031      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  4.72%    6.313      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797761-0!canonical and timestamp 20181010203236 and revision id 39497020
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11587-s-n-bay-murcia-san-javier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)