User Tools

Site Tools


11593-camag-ey-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11593-camag-ey-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox geography"​ style="​width:​ 256px; padding: 0; font-size: 89%;"><​tbody><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tên vị trí (tên địa phương)"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-weight:​ bold; font-size: 1.25em; background-color:​ #​ffe5cc;">​Camagüey
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"​ title="​Thể loại"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; background-color:​ #​ffe5cc;">​Tỉnh
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các quốc gia mà nó nằm trong đó"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Quốc gia
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​23px-Flag_of_Cuba.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​35px-Flag_of_Cuba.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​46px-Flag_of_Cuba.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cuba</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Thủ phủ/Trụ sở vùng"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Thủ phủ
 +</th>
 +<​td>​Camagüey
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Diện tích"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Diện tích
 +</th>
 +<​td>​15.615 km<​sup>​2</​sup>​ (6.029 sq mi)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tổng dân số"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Dân số
 +</th>
 +<​td>​786.657 (<​i>​2004<​sup id="​cite_ref-atenas_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​i>​)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Mật độ dân số"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Mật độ
 +</th>
 +<​td>​50,​37 /​km<​sup>​2</​sup>​ (130 /​sq mi)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Múi giờ cơ sở"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Múi giờ
 +</th>
 +<​td>​EST (UTC-5)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Mã khác"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Mã điện thoại
 +</th>
 +<​td>​+53-32
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +<div style="​width:​300px;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​position:​relative"><​div style="​position:​relative"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Cuba_2011_Camag%C3%BCey.svg/​300px-Cuba_2011_Camag%C3%BCey.svg.png"​ width="​300"​ height="​127"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Cuba_2011_Camag%C3%BCey.svg/​450px-Cuba_2011_Camag%C3%BCey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Cuba_2011_Camag%C3%BCey.svg/​600px-Cuba_2011_Camag%C3%BCey.svg.png 2x" data-file-width="​1795"​ data-file-height="​761"/></​div></​div><​div style="​padding-top:​0.4em;​text-align:​center">​Vị trí tỉnh Camagüey tại Cuba</​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr title="​Website chính thức/​chính"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center;"><​b>​Website:​ </b> Portal Camagüey
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Camagüey</​b>​ là tỉnh có diện tích lớn nhất Cuba.  Thủ phủ là thành phố Camagüey. ​ Các đô thị khác trong tỉnh là Florida và Nuevitas.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Địa hình tỉnh Camagüey chủ yếu là thấp, không có đồi cao hoặc các dãy núi đi trên địa bàn tỉnh. Nhiều cồn lớn (bao gồm cả cồn từng là một nơi dành cho sở thích cá cảnh của Fidel Castro); Quần đảo Jardines de la Reina tiêu biểu cho vùng ven biển miền nam, trong khi bờ biển phía bắc khúc khuỷu bởi Jardines del Rey của quần đảo Sabana-Camagüey. Các bãi biển đều có trên cả hai mặt biển và có một tiềm năng lớn cho ngành du lịch, nhưng tỉnh chưa có những phát triển trong lĩnh vực này ngoại trừ bãi biển Santa Lucia, trên bờ biển phía Bắc của tỉnh.
 +</p>
 +
 +<​p>​Kinh tế của Camagüey chủ yếu là chăn nuôi và trồng mía, tỉnh được biết đến với văn hóa cao bồi với các đua tài của các anh chàng chăn bò thường xuyên được tổ chức. Ngoài ra, tỉnh cũng phát triển chăn nuôi gia súc và trồng lúa gạo.
 +</p>
 +
 +<table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr><​th>​Tên gọi</​th>​
 +<​th>​Dân số<​br/>​(2004)</​th>​
 +<​th>​Diện tích<​br/>​(km²)</​th>​
 +<​th>​Tọa độ
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Camagüey</​td>​
 +<​td>​324921</​td>​
 +<​td>​1106</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°23′2″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°54′26″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​38389°B 77,​90722°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.38389;​ -77.90722</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Camagüey</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Carlos M. de Cespedes</​td>​
 +<​td>​25707</​td>​
 +<​td>​653</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°34′37″B</​span>​ <span class="​longitude">​78°16′39″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​57694°B 78,​2775°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.57694;​ -78.27750</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Carlos M. de Cespedes</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small></​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Esmeralda</​td>​
 +<​td>​29953</​td>​
 +<​td>​1480</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°51′22″B</​span>​ <span class="​longitude">​78°06′40″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​85611°B 78,​11111°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.85611;​ -78.11111</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Esmeralda</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Florida</​td>​
 +<​td>​73612</​td>​
 +<​td>​1800</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°31′46″B</​span>​ <span class="​longitude">​78°13′21″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​52944°B 78,​2225°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.52944;​ -78.22250</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Florida</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Guáimaro</​td>​
 +<​td>​57086</​td>​
 +<​td>​1847</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°03′32″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°20′52″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​05889°B 77,​34778°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.05889;​ -77.34778</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Guáimaro</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Jimaguayú</​td>​
 +<​td>​21169</​td>​
 +<​td>​799</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°16′0″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°49′49″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​26667°B 77,​83028°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.26667;​ -77.83028</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Jimaguayú</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Minas</​td>​
 +<​td>​38517</​td>​
 +<​td>​1015</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°29′22″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°36′17″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​48944°B 77,​60472°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.48944;​ -77.60472</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Minas</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Najasa</​td>​
 +<​td>​16470</​td>​
 +<​td>​921</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°05′2″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°44′49″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​08389°B 77,​74694°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.08389;​ -77.74694</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Najasa</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nuevitas</​td>​
 +<​td>​44882</​td>​
 +<​td>​415</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°32′25″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°15′52″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​54028°B 77,​26444°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.54028;​ -77.26444</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Nuevitas</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Santa Cruz del Sur</​td>​
 +<​td>​51335</​td>​
 +<​td>​1122</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​20°43′10″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°59′27″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​20,​71944°B 77,​99083°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​20.71944;​ -77.99083</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Santa Cruz del Sur</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Sibanicú</​td>​
 +<​td>​31117</​td>​
 +<​td>​736</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°14′21″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°31′15″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​23917°B 77,​52083°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.23917;​ -77.52083</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Sibanicú</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Sierra de Cubitas</​td>​
 +<​td>​18589</​td>​
 +<​td>​549</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°43′59″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°46′14″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​73306°B 77,​77056°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.73306;​ -77.77056</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Sierra de Cubitas</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vertientes</​td>​
 +<​td>​53299</​td>​
 +<​td>​2005</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°15′26″B</​span>​ <span class="​longitude">​78°08′56″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​25722°B 78,​14889°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.25722;​ -78.14889</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Vertientes</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​dl><​dd><​i>​Nguồn:​ Thống kê dân số năm 2004.</​i><​sup id="​cite_ref-atenas_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​i>​Area from 1976 municipal re-distribution.</​i><​sup id="​cite_ref-statoids_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​dd></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181011093314
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.360 seconds
 +Real time usage: 0.413 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2408/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 47149/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3008/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2405/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.090/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.11 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 353.610 ​     1 -total
 + ​63.70% ​ 225.255 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox
 + ​14.33% ​  ​50.684 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​13.79% ​  ​48.775 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.74% ​  ​45.034 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit
 + ​10.06% ​  ​35.585 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit/​area
 +  9.78%   ​34.598 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  9.71%   ​34.343 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.23%   ​25.575 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Cuba
 +  6.59%   ​23.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794877-0!canonical and timestamp 20181011093314 and revision id 43244352
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11593-camag-ey-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)