User Tools

Site Tools


11648-v-n-qu-c-gia-yalgorup-la-gi

Yalgorup National Park observation walkway

Vườn quốc gia Yalgorup là một vườn quốc gia ở Tây Úc, Úc, 105 km phía nam của Perth, và trực tiếp về phía nam Mandurah. Vườn quốc gia nằm ở rìa phía tây của đồng bằng ven biển Swan và chứa một chuỗi các 10 hồ.[2] .

11648-v-n-qu-c-gia-yalgorup-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)