User Tools

Site Tools


11651-v-n-qu-c-gia-bulleringa-la-gi

Vườn quốc gia Bulleringa là một vườn quốc gia ở Queensland, Úc, 1.448 & nbsp; km về phía tây bắc của Brisbane. Vườn quốc gia này bảo vệ một quần thể thực vật và động vật hoang dã duy nhất.

Bulleringa không có phương tiện của khách truy cập và không có truy cập công cộng.[1].

  1. ^ “Bulleringa National Park”. Department of National Parks, Recreation, Sport and Racing. 16 tháng 12 năm 2011. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2014. 
11651-v-n-qu-c-gia-bulleringa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)