User Tools

Site Tools


11657-l-h-u-c-th-ng-t-ng-la-gi

Lê Hữu Đức (sinh 14 tháng 2 năm 1955) là một chính khách và sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hàm Thượng tướng.

Lê Hữu Đức sinh ngày 14 tháng 2 năm 1955 tại xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.[1]

Trước năm 1997, là Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 285

Năm 1997, bổ nhiệm làm Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn Phòng không 363 (Đoàn Phòng Không Hải Phòng), thăng quân hàm Thượng tá

Năm 1999, bổ nhiệm làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 363 (thay cho Đại tá Dương Anh Tuấn).

Năm 2003, bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân Chủng Phòng Không Không Quân, thăng quân hàm Thiếu tướng.

Năm 2007, bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân chủng Phòng Không-Không quân, thăng quân hàm Trung tướng

Năm 2010, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thành viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Ủy viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội.

Năm 2011, Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng[2]

Năm 2016, Lê Hữu Đức nghỉ chờ hưu.

11657-l-h-u-c-th-ng-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)