User Tools

Site Tools


11673-kh-c-c-n-c-u-kh-c-c-n-c-u-la-gi

Khúc côn cầu ! Khúc côn cầu !![1] (tiếng Nga: Шайбу ! Шайбу !!) là một bộ phim hoạt hình khai thác đề tài thể thao của đạo diễn Boris Dyozhkin, ra mắt lần đầu năm 1964.

  1. ^ Xem phim trực tuyến
11673-kh-c-c-n-c-u-kh-c-c-n-c-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)