User Tools

Site Tools


11674-tam-giang-t-y-la-gi

Tam Giang Tây là một xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã có diện tích 92,35 km², dân số năm 2000 là 6672 người,[1] mật độ dân số đạt 72 người/km².

Ngày 29 tháng 8 năm 2000, Chính phủ Việt Nam ra Nghị định 41/2000/NĐ-CP[3] về việc chia tách, thành lập xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, theo đó thành lập xã Tam Giang Tây trên cơ sở 9.235 ha diện tích tự nhiên và 6.672 nhân khẩu của xã Tam Giang.

Ngày 17 tháng 11 năm 2003, Chính phủ ra Nghị định 138/2003/NĐ-CP[4] về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển; xã Tam Giang Tây thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

11674-tam-giang-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)