User Tools

Site Tools


11690-ti-ng-kazakh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11690-ti-ng-kazakh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​color:​ black; background: #​9ACD32">​Kazakh<​br/><​span lang="​kk"​ title="​Văn bản tiếng Kazakh">​Қазақ тілі</​span>,​ <​i><​i><​span lang="​kk-Latn"​ title="​Văn bản tiếng Kazakh">​qazaq tili</​span></​i></​i>,​ <span lang="​kk-Arab"​ dir="​rtl"​ title="​Văn bản tiếng Kazakh">​قازاق تىلى</​span>​‎</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát âm</​th><​td>​
 +<span title="​Pronunciation in IPA" class="​IPA"><​small/><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[qɑˈzɑq tɘˈlɘ]</​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sử dụng tại</​th><​td>​
 +Kazakhstan, Trung Quốc, Mông Cổ, Nga, Kyrgyzstan</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khu vực</​th><​td>​
 +Turkestan, Dzungaria, Tiểu Á, Khorasan, Thung lũng Fergana</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tổng số người nói</​th><​td>​
 +15 triệu (2016)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân loại</​th><​td>​
 +Turk</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hệ chữ viết</​th><​td>​
 +Các bảng chữ cái tiếng Kazakh (Kirin, Latinh, Ba Tư-Ả Rập)<​br/>​Hệ chữ nổi tiếng Kazakh</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​color:​ black; background: #​9ACD32">​Địa vị chính thức</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"><​p>​Ngôn ngữ chính thức tại</​p></​th><​td>​
 +<​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kazakhstan.svg/​23px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kazakhstan.svg/​35px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kazakhstan.svg/​46px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Kazakhstan<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga ​
 +</p>
 +<​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Trung Quốc
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quy định bởi</​th><​td>​
 +Cục ngôn ngữ Kazakh</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​color:​ black; background: #​9ACD32">​Mã ngôn ngữ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ISO 639-1</​th><​td>​
 +<​tt>​kk</​tt></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ISO 639-2</​th><​td>​
 +<​tt>​kaz</​tt></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ISO 639-3</​th><​td>​
 +<​tt>​kaz</​tt></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Glottolog</​th><​td>​
 +<​code>​kaza1248</​code><​sup id="​cite_ref-Glottolog_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Linguasphere</​th><​td>​
 +<​code>​44-AAB-cc</​code></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Idioma kazajo.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Idioma_kazajo.png/​220px-Idioma_kazajo.png"​ width="​220"​ height="​156"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Idioma_kazajo.png/​330px-Idioma_kazajo.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Idioma_kazajo.png/​440px-Idioma_kazajo.png 2x" data-file-width="​514"​ data-file-height="​364"/><​div style="​text-align:​left;">​Vùng nói tiếng Kazakh: <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #0080FF; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ vùng nơi tiếng Kazakh là ngôn ngữ của phần đông dân số</​p>​ <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #88C4FF; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ vùng nơi tiếng Kazakh là ngôn ngữ thiểu số đáng kể</​p></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tiếng Kazakh</​b>​ (<span lang="​kk"​ title="​Văn bản tiếng Kazakh">​Қазақ тілі</​span>,​ Қазақша,​ <​i><​i><​span lang="​kk-Latn"​ title="​Văn bản tiếng Kazakh">​Qazaq tili</​span></​i></​i>,​ <​i>​Qazaqşa</​i>,​ <span lang="​kk-Arab"​ dir="​rtl"​ title="​Văn bản tiếng Kazakh">​قازاق ٴتىلى</​span>​‎,​ <​i>​قازاقشا</​i>;​ phát âm <span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[qɑˈzɑq tɘˈlɘ]</​span>​) là một ngôn ngữ Turk thuộc về nhánh Kipchak (hay Turk Tây Bắc), và có quan hệ gần với tiếng Nogai, tiếng Kyrgyz, và đặc biệt là tiếng Qaraqalpaq. Đây là ngôn ngữ chính thức của Cộng hòa Kazakhstan và là một ngôn ngữ thiểu số đáng kể lại châu tự trị dân tộc Kazakh Ili tại Khu tự trị dân tộc Uyghur Tân Cương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng như tại tỉnh Bayan-Ölgii của Mông Cổ. Tiếng Kazakh cũng được nói bởi nhiều người Kazakh trên khắp Liên Xô cũ (gồm chừng 500.000 tại Liên bang Nga theo thống kê 2002), Afghanistan,​ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, và Đức.
 +</​p><​p>​Như các ngôn ngữ Turk khác, đây là một ngôn ngữ chắp dính.
 +</​p><​p>​Vào tháng 10 năm 2017, Tổng thống Kazakh Nursultan Nazarbayev đã ra tuyên bố rằng chính phủ sẽ chuyển từ sử dụng bảng chữ cái Cyril sang bảng chữ cái Latinh vào năm 2025.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Tiếng Kazakh hiện diện trên một vùng rộng lớn, từ dãy núi Thiên Sơn tới bờ tây của biển Caspi. Nó là ngôn ngữ chính thức của Kazakhstan, với gần người 10 triệu người bản ngữ. Ở Trung Quốc, hơn một triệu người Kazakh định cư tại Ili thuộc Tân Cương.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181028222709
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.420 seconds
 +Real time usage: 0.525 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2391/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 62664/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7285/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 18/40
 +Expensive parser function count: 23/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2164/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.203/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.38 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 449.124 ​     1 -total
 + ​77.01% ​ 345.849 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_language
 + ​73.70% ​ 331.002 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​39.07% ​ 175.459 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​11.90% ​  ​53.436 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.94%   ​44.660 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nh&​oacute;​m_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;​_Turk
 +  9.94%   ​44.655 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​259;​n_h&​oacute;​a_Kazakhstan
 +  9.41%   ​42.263 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​259;​n_h&​oacute;​a_theo_khu_v&#​7921;​c
 +  8.22%   ​36.922 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Glottolog
 +  7.90%   ​35.470 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sidebar_with_collapsible_lists
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​527127-0!canonical and timestamp 20181028222709 and revision id 40522601
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11690-ti-ng-kazakh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)