User Tools

Site Tools


11698-tr-n-l-u-quang-la-gi

Trần Lưu Quang (sinh ngày 30 tháng 8 năm 1967 tại thị trấn Trảng Bàng[1]) là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.[2]

Trần Lưu Quang sinh tại Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh.

  • 6/1994 đến 8/1998 Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
  • 9/1998 đến 7/2001 Chuyên viên Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh
  • 8/2001 đến 11/2003 Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
  • 12/2003 đến 7/2006 Phó Trưởng ban – Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh
  • 8/2006 đến 7/2008 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
  • 8/2008 đến 5/2010 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
  • 6/2010 - 2011 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (từ 01/2011).
  • Ngày 20 tháng 6 năm 2011 được HĐND tình bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
  • Ngày 31 tháng 7 năm 2015 đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Trung ương Đảng phân công ông Trần Lưu Quang - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.[3]
  • Tháng 1 năm 2016 được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bàng (Chủ tịch tiền nhiệm: Nguyễn Thanh Tiễn, Chủ tịch kế nhiệm: Nguyễn Văn Minh)

Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng (Bí thư tiền nhiệm: Nguyễn Thảo, Bí thư kế nhiệm: Nguyễn Thanh Ngọc - nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy).

11698-tr-n-l-u-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)