User Tools

Site Tools


11714-v-n-qu-c-gia-currawinya-la-gi

Vườn quốc gia Currawinya
IUCN loại II (Vườn quốc gia)
Diện tích 1.513 km2 (584 sq mi)
Thành lập 1991
Cơ quan quản lý Queensland Parks and Wildlife Service
Website chính thức Currawinya National Park

Vườn quốc gia Currawinya là một vườn quốc gia ở Queensland, Úc. Vườn quốc gia gần Hungerford ở tây nam Queensland, Australia, 828 km về phía tây. Sông Paroo chảy qua vườn quốc gia này. Câu cá, canoeing và bơi lội là các hoạt động giải trí phổ biến trong vườn quốc gia này.[1]

  1. ^ “Currawinya National Park”. Tourism Queensland. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2010. 
11714-v-n-qu-c-gia-currawinya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)