User Tools

Site Tools


11729-tijuana-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11729-tijuana-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Tijuana</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Thành phố  —</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​i>​Ciudad de Tijuana</​i><​br/>​City of Tijuana</​th></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​từ trên, phải qua trái - Trung tâm Tijuana, Tijuana Cultural Centre, Sân bay quốc tế Tijuana, UABC, Tijuana"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Rio_Zone%2C_Tijuana.jpg/​250px-Rio_Zone%2C_Tijuana.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Rio_Zone%2C_Tijuana.jpg/​375px-Rio_Zone%2C_Tijuana.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Rio_Zone%2C_Tijuana.jpg/​500px-Rio_Zone%2C_Tijuana.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Tên hiệu:​ <​span class="​nickname">​T.J.,​ Cửa ngõ vào Mexico, Một trái tim giữa hai biển</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Khẩu hiệu:​ Quê hương bắt đầu từ đây</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Tijuana trên bản đồ Mexico"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​250px-Mexico_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​163"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​375px-Mexico_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​500px-Mexico_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​2028"​ data-file-height="​1323"/><​div style="​position:​absolute;​top:​4.058%;​left:​4.555%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Tijuana"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Tijuana"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Tijuana</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​32°31′30″B</​span>​ <span class="​longitude">​117°02′0″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​32,​525°B 117,​03333°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​32.52500;​ -117.03333</​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Flag of Mexico.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​20px-Flag_of_Mexico.svg.png"​ width="​20"​ height="​11"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​30px-Flag_of_Mexico.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​40px-Flag_of_Mexico.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​480"/>​ México</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​State</​th><​td>​
 +Baja California</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Khu tự quản</​th><​td>​
 +Tijuana</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Founded</​th><​td>​
 +ngày 11 tháng 7 năm 1889</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Kiểu</​th><​td>​
 +Ayuntamiento</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Chủ tịch khu tự quản</​th><​td>​
 +Carlos Bustamante Anchondo</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thành phố</​th><​td>​
 +637 km<​sup>​2</​sup>​ (246 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +20 m (65 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2010)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thành phố</​th><​td>​
 +1.300.983</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +2.212/​km<​sup>​2</​sup>​ (5,​730/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Vùng đô thị<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +1.784.034</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ </​th><​td>​
 +<​small><​sup id="​cite_ref-INEGI_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Tên cư dân</​th><​td>​
 +Tijuanense</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +PST (UTC−8)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +PDT (UTC−7)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Postal code</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​22000</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +664</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành phố kết nghĩa</​th><​td>​
 +San Diego, Ensenada, Tecate, Baja California, Mexicali, Culito, Los Angeles, Valle de Guadalupe, Zaragoza, Laredo, Texas, Słubice, Frankfurt, Ciudad Juárez, Cancún, La Habana, Trường Xuân, Cát Lâm <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +http://​www.tijuana.gob.mx</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tijuana</​b>​ (<​small>​phát âm tiếng Anh:​ </​small><​span title="​Phiên âm theo IPA" class="​IPA">/​tiːəˈwɑːnə/</​span><​small/>​ <span title="​English pronunciation respelling"​ class="​IPA"><​i>​tee-ə-<​small>​WAH</​small>​-nə</​i></​span>​ hay <​small/><​span title="​Phiên âm theo IPA" class="​IPA">/​tiːˈwɑːnə/</​span><​small/>,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ là một thành phố ở bán đảo Baja California, México. Thành phố nằm ở biên giới Mexico - Hoa Kỳ. Thành phố này cùng với San Diego ở bang California của Hoa Kỳ tạo thành một vùng đô thị liên quốc gia. Thành phố có dân số khoảng 1,3 triệu người còn dân số vùng đô thị Tijuana là 1,78 triệu người.
 +Tijuana tác động ảnh hưởng rất lớn trong khu vực về kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, và chính trị. Thứ hai chỉ sau New York City, Tijuana là thành phố được tham quan nhiều thứ nhì ở ở Tây Bán Cầu.<​sup id="​cite_ref-Tijuana_River_Pollution_Video_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Các đô thị xung quanh khu vực đã trở thành một công nghiệp và chiếm ưu thế lớn trong khu vực trung tâm ở tây bắc Mexico. Hiện nay một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Mexico, Tijuana thành phố có tư cách thành phố toàn cầu<​sup id="​cite_ref-GaWC_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +Nằm trên Bờ biển Vàng Baja Mexico ở Baja California, Tijuana bao gồm chín quận. Thành phố có 24 km đường biên giới với San Diego. Thành phố này là thành phố lớn thứ 28 ở châu Mỹ là một thành phố cực tây ở Mexico. Hơn năm mươi triệu người qua biên giới mỗi năm giữa Tijuana và San Diego, làm cho nó là biên giới bận rộn nhất trên thế giới<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​. Theo điều tra dân số năm 2010, vùng đô thị Tijuana là vùng đô thị lớn thứ 5 ở Mexico, với tổng dân số 1.784.034 người. Vùng đô thị quốc tế được ước tính là chỉ hơn 5 triệu trong năm 2009 và khoảng 5.105.769 trong năm 2010<sup id="​cite_ref-wg_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>,​ làm cho nó là khu vực đô thị lớn thứ hai trong Californias,​ vùng đô thị lớn thứ 22 ở châu Mỹ<sup id="​cite_ref-wga_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ và là vùng đô thị lớn nhất giữa hai quốc gia chia sẻ giữa Mỹ và Mexico. Người ta ước tính rằng hai trạm biên giới ở Tijuana chiếm 300.000 lượt cửa khẩu hàng ngày từ Đại đô thị San Diego.
 +</p>
  
 +<div style="​width:​80%;">​
 +<table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​90%;​ text-align:​center;​ font-size:​90%;​ line-height:​ 1.1em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​Dữ liệu khí hậu của Tijuana (1951–2010)
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Tháng
 +</th>
 +<th>1
 +</th>
 +<th>2
 +</th>
 +<th>3
 +</th>
 +<th>4
 +</th>
 +<th>5
 +</th>
 +<th>6
 +</th>
 +<th>7
 +</th>
 +<th>8
 +</th>
 +<th>9
 +</th>
 +<​th>​10
 +</th>
 +<​th>​11
 +</th>
 +<​th>​12
 +</th>
 +<th style="​border-left-width:​medium">​Năm
 +</​th></​tr><​tr><​th height="​16">​Cao kỉ lục °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FF3000;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​34.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF1100;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​39.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​34.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2500;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​36.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF1400;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​38.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FA0000;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​41.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF1100;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​39.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF0300;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​41.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​970000;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​49.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​B30000;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​47.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​F80000;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​42.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF1F00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​37.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​970000;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​49,​0
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình cao °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FF9225;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​20.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8E1E;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​20.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8E1E;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​20.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF850C;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​22.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​23.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7000;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5E00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​28.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5E00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6A00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​26.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​23.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8C1A;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7900;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​23,​9
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình ngày, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FFC081;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​13.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFBB77;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​14.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB770;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​14.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFAF5F;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​16.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA144;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF952C;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​19.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF840B;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​22.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8002;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​22.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF860D;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​22.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9730;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​19.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFAB58;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​16.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFBD7C;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​14.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA347;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​17,​8
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình thấp, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FFEEDD;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​6.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFE8D1;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​7.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFE1C3;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​8.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD7B0;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFC892;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFBB77;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​14.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFAC59;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​16.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA54B;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFAF5F;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​16.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFC489;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​13.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFDAB5;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​9.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFEEDD;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​6.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFCD9B;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​11,​7
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Thấp kỉ lục, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​D6D6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−3
 +</td>
 +<td style="​background:#​E6E6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​E9E9FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECECFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF8F1;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFBF8;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFEAD5;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​7.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD5AC;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​E6E6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFBF8;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECECFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​CBCBFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−5
 +</td>
 +<td style="​background:#​CBCBFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​−5
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Giáng thủy mm (inch)
 +</th>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​43.8<​br/>​(1.724)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​36.5<​br/>​(1.437)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​42.7<​br/>​(1.681)
 +</td>
 +<td style="​background:#​D8FFD8;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.6<​br/>​(0.693)
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECFFEC;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.4<​br/>​(0.173)
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECFFEC;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.7<​br/>​(0.028)
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECFFEC;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.7<​br/>​(0.028)
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECFFEC;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.9<​br/>​(0.035)
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECFFEC;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.0<​br/>​(0.197)
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECFFEC;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​7.8<​br/>​(0.307)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​33.8<​br/>​(1.331)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​37.0<​br/>​(1.457)
 +</td>
 +<td style="​background:#​D8FFD8;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​230,​9<​br/>​(9,​091)
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​Số ngày giáng thủy <abbr class="​abbr"​ title="​trung bình">​TB</​abbr>​ <​span><​span class="​nowrap">​(≥ 0.1 mm)</​span>​
 +</​span></​th>​
 +<td style="​background:#​B6B6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​BFBFFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​B6B6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​D7D7FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​3.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​EDEDFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​F8F8FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FAFAFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FCFCFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​F6F6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​EAEAFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​CDCDFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​3.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​C9C9FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​DCDCFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​32,​7
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​85%"><​i>​Nguồn:​ Servicio Meteorológico National<​sup id="​cite_ref-SMN_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181016235205
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.240 seconds
 +Real time usage: 1.401 seconds
 +Preprocessor visited node count: 22261/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 142545/​2097152 bytes
 +Template argument size: 23084/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7272/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.412/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.99 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1283.815 ​     1 -total
 + ​61.38% ​ 787.948 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box
 + ​41.68% ​ 535.035 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​line
 + ​33.03% ​ 424.086 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​26.15% ​ 335.701 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​colt
 + ​25.40% ​ 326.133 ​   234 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hexadecimal
 + ​25.34% ​ 325.303 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.88% ​ 165.326 ​    67 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 + ​12.01% ​ 154.181 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​CtoF
 +  6.18%   ​79.280 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​oneline/​date
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797405-0!canonical and timestamp 20181016235203 and revision id 40749912
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11729-tijuana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)