User Tools

Site Tools


11740-v-n-qu-c-gia-frank-hann-la-gi

Vườn quốc gia Frank Hann là một vườn quốc gia ở Tây Úc, Úc. Vườn quốc gia có cự ly 428 kilômét (266 mi) nam đông nam thủ phủ Perth ở Shire of Lake Grace. Vườn quốc gia được đặt tên theo Frank Hann, một người thám hiểm sớm ở khu vực. Vườn quốc gia này được đặt tên chính thức ngày 30 tháng 10 năm 1970.[2] Vườn quốc gia này chủ yếu là heathland và rừng cây bụi[3] situated on a inland sandplain.[4] Không có phí vào cửa[5] nhưng không có cơ sở phục vụ du khách. Các thực vật trong vườn quốc gia này gồm có Acacia mackeyana,[6]Acacia dissona[7] and Banksia xylothemelia.

11740-v-n-qu-c-gia-frank-hann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)