User Tools

Site Tools


11746-brades-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11746-brades-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Brades</​b>​ (hay <​b>​Brades Estate</​b>​) là một ngôi làng và là thủ phủ trên thực tế của hòn đảo Montserrat thuộc Anh Quốc trên vùng biển Caribe từ năm 1998.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Brades nằm ở Carr's Bay/gần Little Bay ở cực tây bắc của Montserrat. Thủ phủ chính thức của đảo là Plymouth ở phía nam đã bị bỏ hoang do phun trào Núi lửa Soufriere Hills năm 1997 đã chôn vùi thị trấn. Các tòa nhà chính quyền tạm thời được xây dựng tại Brades kể từ đó.
 +</​p><​p>​Một vài tên gọi đã được đưa ra để đặt tên cho thủ phủ mới, vốn đang được xây dựng tại khu vực Little Bay. Bao gồm: Port Diana để tưởng niêm Công nương Diana,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và St. Patrick'​s,​ để kỷ niệm ngày khởi nghĩa 17 tháng 3 và để thu hút du khách người Mỹ gốc Ireland.
 +</p>
  
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bắc Mỹ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Basse-Terre</​b>,​ Guadeloupe</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Basseterre</​b>,​ Saint Kitts và Nevis</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Belmopan</​b>,​ Belize</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Bridgetown</​b>,​ Barbados</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Castries</​b>,​ Saint Lucia</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Charlotte Amalie</​b>,​ Quần đảo Virgin thuộc Mỹ</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Cockburn Town</​b>,​ Quần đảo Turks và Caicos</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Fort-de-France</​b>,​ Martinique</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​George Town</​b>,​ Quần đảo Cayman</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Thành phố Guatemala</​b>,​ Guatemala</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Gustavia</​b>,​ Saint-Barthélemy</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Hamilton</​b>,​ Bermuda</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​La Habana</​b>,​ Cuba</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Kingston</​b>,​ Jamaica</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Kingstown</​b>,​ Saint Vincent và Grenadines</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Kralendijk</​b>,​ Bonaire</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Managua</​b>,​ Nicaragua</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Marigot</​b>,​ Saint-Martin</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Thành phố Mexico</​b>,​ México</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nassau</​b>,​ Bahamas</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nuuk</​b>,​ Greenland</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Oranjestad</​b>,​ Aruba</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Oranjestad</​b>,​ Sint Eustatius</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Ottawa</​b>,​ Canada</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Thành phố Panama</​b>,​ Panama</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Philipsburg</​b>,​ Sint Maarten</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Plymouth</​b>,​ Montserrat</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Port of Spain</​b>,​ Trinidad và Tobago</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Port-au-Prince</​b>,​ Haiti</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Road Town</​b>,​ Quần đảo Virgin thuộc Anh</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Roseau</​b>,​ Dominica</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Saint-Pierre</​b>,​ Saint-Pierre và Miquelon</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​San José</​b>,​ Costa Rica</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​San Juan</​b>,​ Puerto Rico</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​San Salvador</​b>,​ El Salvador</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Santo Domingo</​b>,​ Cộng hòa Dominica</​span> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​St. George'​s</​b>,​ Grenada</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​St. John'​s</​b>,​ Antigua và Barbuda</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Tegucigalpa</​b>,​ Honduras</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​The Bottom</​b>,​ Saba</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​The Valley</​b>,​ Anguilla</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Washington,​ D.C.</​b>,​ Hoa Kỳ</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Willemstad</​b>,​ <​i>​Curaçao</​i></​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nam Mỹ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Asunción</​b>,​ Paraguay <​b>​·</​b> ​ <​b>​Bogotá</​b>,​ Colombia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Brasília</​b>,​ Brasil <​b>​·</​b> ​ <​b>​Buenos Aires</​b>,​ Argentina <​b>​·</​b> ​ <​b>​Caracas</​b>,​ Venezuela <​b>​·</​b> ​ <​b>​Cayenne</​b>,​ Guyane thuộc Pháp <​b>​·</​b> ​ <​b>​Georgetown</​b>,​ Guyana <​b>​·</​b> ​ <b>La Paz</​b>,​ Bolivia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Lima</​b>,​ Peru <​b>​·</​b> ​ <​b>​Montevideo</​b>,​ Uruguay <​b>​·</​b> ​ <​b>​Paramaribo</​b>,​ Suriname <​b>​·</​b> ​ <​b>​Quito</​b>,​ Ecuador <​b>​·</​b> ​ <​b>​Santiago</​b>,​ Chile <​b>​·</​b> ​ <​b>​Sucre</​b>,​ Bolivia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Stanley</​b>,​ Quần đảo Falkland</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181010162930
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.340 seconds
 +Real time usage: 0.413 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2725/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 50275/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3665/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 774/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.080/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.95 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 307.463 ​     1 -total
 + ​87.26% ​ 268.306 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​59.10% ​ 181.704 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.37%   ​28.815 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7911;​_&#​273;&​ocirc;​_ch&​acirc;​u_M&#​7929;​
 +  7.98%   ​24.532 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.57%   ​17.112 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.56%   ​17.086 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  5.40%   ​16.596 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.25%   ​13.072 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  2.57%    7.899      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_UK
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795358-0!canonical and timestamp 20181010162930 and revision id 43388561
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11746-brades-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)